gap

Pendaftaran Orang Kompeten

Dokumen berkaitan:

 

Pendaftaran Baru Orang Kompeten (Pepasangan, Pelesenan, Individu & Lain-lain)

 1. Akuan Permohonan (asal atau salinan)
 2. Surat tawaran jawatan / Pengesahan jawatan
 3. Laporan Perubatan
  1. JPE, JEK & PE (Jika umur melebihi 75 tahun)
  2. PJ, PW & PK (Jika umur melebihi 65 tahun)

bagi Pendaftaran untuk Tempoh 1 Tahun Sahaja

 1. Kebenaran bertulis dari Suruhanjaya (lebih dari 1 majikan / pepasangan)
 2. Salinan sijil kompeten jika status TERHAD

 

Pendaftaran Baru Orang Kompeten (Kontraktor)

 

 1. Akuan Permohonan (asal atau salinan)
 2. Surat tawaran jawatan / Pengesahan jawatan
 3. Laporan Perubatan
  1. JPE, JEK & PE (Jika umur melebihi 75 tahun)
  2. PJ, PW & PK (Jika umur melebihi 65 tahun)

bagi Pendaftaran untuk Tempoh 1 Tahun Sahaja

 1. Kebenaran bertulis dari Suruhanjaya (lebih dari 1 majikan / pepasangan)
 2. Salinan sijil kompeten jika status TERHAD
 3. Caruman Perkeso 1 bulan terkini (Borang 8A)

 

Pendaftaran Semula Orang Kompeten (Pepasangan, Pelesenan, Individu & Lain-lain)

 

 1. Akuan Permohonan (Asal atau salinan)
 2. Laporan Perubatan
  1. JPE, JEK & PE (Jika umur melebihi 75 tahun)
  2. PJ, PW & PK (Jika umur melebihi 65 tahun)

bagi Pendaftaran untuk Tempoh 1 Tahun Sahaja

 

Pendaftaran Semula Orang Kompeten (Kontraktor)

 

 1. Akuan Permohonnan (Asal atau salinan)
 2. Laporan Perubatan
  1. JPE, JEK & PE (Jika umur melebihi 75 tahun)
  2. PJ, PW & PK (Jika umur melebihi 65 tahun)

bagi Pendaftaran untuk Tempoh 1 Tahun Sahaja

 1. Caruman Perkeso 1 bulan terkini (Borang 8A)

 

Perletakan Jawatan

 

Surat Perletakan Jawatan