Mengenai ECOS

ECOS Online adalah sistem atas talian yang dibangunkan untuk kegunaan orang awam membuat permohonan bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Permohonan yang ditawarkan merangkumi:

 

Orang Kompeten

  • Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten
  • Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Orang Kompeten
  • Permohonan Penggantian Sijil Perakuan Kekompetenan Elektrik

Kontraktor

  • Permohonan Pendaftaran/Pembaharuan
    • - Kontraktor Elektrik
    • - Kontraktor Perkhidmatan Elektrik
    • - Pengilang Papan Suis
    • - Kontraktor Papan Tanda Elektrik
    • - Unit Pendawaian Persendirian
    • - Kontraktor Pembaikan Elektrik
  • Permohonan Perubahan Pendaftaran Syarikat/Perniagaan Di Bawah Peraturan- Peraturan Elektrik 1994
  • Permohonan Kenaikan Voltan Pengendalian
  • Permohonan Pengelasan Kontraktor Elektrik Di Bawah Peraturan- Peraturan Elektrik 1994
  • Permohonan Pemasukkan Semula

PepAsangan & Pelesenan Persendirian

  • Permohonan Pendaftaran/ Daftar Semula Pepasangan
  • Permohonan Pendaftaran / Daftar Semula Pelesenan Persendirian (5MW ke bawah)
  • Permohonan Penambahan / Pengurangan Keupayaan Lesen
  • Permohonan Pembatalan Pendaftaran
  • Permohonan Pagar Elektrik

Peperiksaan

  • Permohonan Peperiksaan Kekompetenan Elektrik
  • Pentauliahan Institusi

Pengurus Tenaga Elektrik

  • Permohonan Pengurus Tenaga Elektrik (PTE)
  • Permohonan Pembaharuan Pengurus Tenaga Elektrik (PTE)