gap

Jenis Kontraktor

Bil Jenis Kontraktor Skop kerja

1.

Kontraktor Perkhidmatan Elektrik

Untuk kerja-kerja penyenggaraan, pembaikan, baik pulih dan servis, penentukuran, ujian mula tugas mana pepasangan atau kelengkapan dan pengesanan kerosakan kabel

2.

Kontraktor Elektrik

Untuk kerja-kerja elektrik, pemasangan dan pendawaian elektrik

3.

Kontraktor Papan Tanda Elektrik

Untuk kerja-kerja pendawaian dan pepasangan neon

4.

Pengilang Papansuis

Untuk kerja-kerja pengilangan papansuis

5.

Kontraktor Pembaikan

Untuk kerja-kerja pembaikan dan penserbisan alat-alat kelengkapan elektrik