gap

Fi

FI BAGI PENDAFTARAN ORANG KOMPETEN

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pendaftaran orang kompeten daripada kategori yang sesuai dalam lingkungan had umur seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 63:

 

Orang Kompeten

Fi Pendaftaran

1 tahun

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

Jurutera Perkhidmatan Elektrik

RM300

RM 600

RM 900

RM 1,200

RM 1,500

Jurutera Elektrik Kompeten

RM 200

RM 400

RM 600

RM 800

RM 1,000

Penyelia Elektirk

RM 150

RM 300

RM 450

RM 600

RM 750

Penjaga Jentera (voltan kendalian melebihi 1kV sehingga 33kV)

RM 110

RM 220

RM 330

RM 440

RM 550

Penjaga Jentera (voltan kendalian sehingga 1kV)

RM 60

RM 120

RM 180

RM 240

RM 300

Pendawai ( Fasa 1 )

RM 30

RM 60

RM 90

RM 120

RM 150

Pendawai ( Fasa 3 )

RM 40

RM 80

RM 120

RM 160

RM 200

Pencantum Kabel

RM 40

RM 80

RM 120

RM 160

RM 200

 

 

FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PERKHIDMATAN ELEKTRIK

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik yang bekerja pada voltan pengendalian yang sesuai yang berikut:

 

Tahun

Voltan Kendalian dalam Kilovolt

33 kV ke atas

11 kV hingga 33 kV

11 kV ke bawah

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

1 tahun

RM 2,200

RM 1,100

RM 1,100

RM 550

RM 1,100

RM 500

2 tahun

RM 3,300

RM 2,200

RM 1,650

RM 1,100

RM 1,500

RM 1,000

3 tahun

RM 4,400

RM 3,300

RM 2,200

RM 1,650

RM 2,000

RM 1,500

4 tahun

RM 5,500

RM 4,400

RM 2,750

RM 2,200

RM 2,500

RM 2,000

5 tahun

RM 6,600

RM 5,500

RM 3,300

RM 2,750

RM 3,000

RM 2,500

 

 

FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ELEKTRIK

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik mengikut kelas yang berkenaan:

 

Tahun

Pengelasan

Kelas A

Kelas B

Kelas C

Kelas D

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

1 tahun

RM 3,000

RM 2,000

RM 1,500

RM 1,000

RM 500

RM 300

RM 200

RM 100

2 tahun

RM 5,000

RM 4,000

RM 2,500

RM 2,000

RM 800

RM 600

RM 300

RM 200

3 tahun

RM 7,000

RM 6,000

RM 3,500

RM 3,000

RM 1,100

RM 900

RM 400

RM 300

4 tahun

RM 9,000

RM 8,000

RM 4,500

RM 4,000

RM 1,400

RM 1,200

RM 500

RM 400

5 tahun

RM 11,000

RM 10,000

RM 5,500

RM 5,000

RM 1,700

RM 1500

RM 600

RM 500

 

 

FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI UNIT PENDAWAIAN PERSENDIRIAN

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian:

 

 

1 tahun

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

Fi Permulaan

RM 330

RM 550

RM 770

RM 990

RM 1,210

Fi Pembaharuan

RM 220

RM 440

RM 660

RM 880

RM 1,100

 

 

FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PAPAN TANDA ELEKTRIK

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pernbaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Papan Tanda Elektrik:

 

 

1 tahun

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

Fi Permulaan

RM 550

RM 880

RM 1,210

RM 1,540

RM 1,870

Fi Pembaharuan

RM 330

RM 660

RM 990

RM 1,320

RM 1,650

 

 

 

FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PEMBAIKAN ELEKTRIK

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Pembaikan Elektrik:

 

 

1 tahun

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

Fi Permulaan

RM 110

RM 170

RM 230

RM 290

RM 350

Fi Pembaharuan

RM 60

RM 120

RM 180

RM 240

RM 300

 

 

FI BAGI PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI PENGILANG PAPAN SUIS

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pengeluaran atau pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai Pengiiang Papan Suis daripada kelas yang sesuai:

 

Tahun

Pengelasan

Papan suis dikendalikan pada voltan rendah

Papan suis dikendalikan pada voltan
lebih tinggi daripada voltan rendah

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

Fi Permulaan

Fi Pembaharuan

1 tahun

RM 660

RM 330

RM 3,300

RM 2,200

2 tahun

RM 990

RM 660

RM 5,500

RM 4,400

3 tahun

RM 1,320

RM 990

RM 7,700

RM 6,600

4 tahun

RM 1,650

RM 1,320

RM 9,900

RM 8,800

5 tahun

RM 1,980

RM 1,650

RM 12,100

RM 11,000