1.0 Login Pengguna

Previous Next

PENGENALAN


Pengguna perlu mendaftar sebagai pengguna Sistem ECOS terlebih dahulu. Jika telah mendaftar, sila ke laman sesawang (http://ecos.st.gov.my) untuk akses ke Sistem ECOS.  Pengguna boleh akses ke Sistem ECOS ini menggunakan antaramuka Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 8.0 (ke atas).


Manual ini adalah bagi permohonan dan proses berikut:
LOGIN PENGGUNA


1. Masukkan alamat laman sesawang untuk ke Sistem ECOS (http://ecos.st.gov.my) pada tetingkap pengguna. Antaramuka untuk daftar masuk pengguna akan dipaparkan.

Skrin 1: Antaramuka Login

2. Masukkan ID pengguna (username) dan kata laluan pengguna.

                       
3.  Sekiranya kata laluan atau ID pengguna salah, antaramuka berikut akan dipaparkan:


Skrin 2: Antaramuka Salah Katalaluan


4.  Masukkan kata laluan yang betul. Klik butang "", antaramuka laman utama akan dipaparkan.SYARAT-SYARAT LAIN

1. Bagi Syarikat yang sedia ada rekod pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (ST), samada rekod pendaftaran Kontraktor / Pepasangan atau Pelesenan, perlu semak syarat tambahan ini:Sila rujuk aliran kerja berikut:
2.  Bagi pengguna yang log masuk kali pertama, diwajibkan mengemaskini Maklumat Pengguna terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa permohonan. Klik pada hiperpautan menu Maklumat Pengguna di atas, bahagian kanan


Skrin 3: Menu Maklumat Pengguna


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator