2.0 Permohonan Pelesenan Semula Pepasangan Persendirian

Previous Next

Pilih Menu:


Permohonan >> Permohonan Pendaftaran Pelesenan Persendirian 5mw Dan Ke Bawah >> Permohonan Pelesenan Semula Pepasangan Persendirian


Secara default sistem akan paparkan skrin Senarai Lesen seperti berikut:


Skrin 4: Antaramuka Senarai Lesen

Klik ikon untuk membuat permohonan pelesenan semula. Skrin permohonan akan dipaparkan dan secara default sistem akan paparkan Tab BAHAGIAN A.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator