2.1 Tab Bahagian A

Parent Previous Next

TAB BAHAGIAN ASkrin 5: Antaramuka Permohonan Pendaftaran Pelesenan Semula - Tab BAHAGIAN A


  1. Sistem akan paparkan Tempoh Dipohon = 1 TAHUN.


  1. Maklumat Pembekal Tenaga yang disenaraikan adalah:3.  Klik butang "" untuk simpan maklumat yang telah dimasukkan dan Tab BAHAGIAN B akan dipaparkan.


4. Klik butang "" untuk keluar daripada permohonan pendaftaran pelesenan semula.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator