2.2 Tab Bahagian B

Parent Previous Next

TAB BAHAGIAN B

Skrin 6: Antaramuka Permohonan Pendaftaran Pelesenan Semula - Tab BAHAGIAN B


  1. Masukkan maklumat Jawatan
  2. Klik butang "" untuk simpan maklumat.


  1. Klik butang "" untuk kembali ke Tab BAHAGIAN A.


  1. Klik butang "" untuk jana borang permohonan untuk cetakan. Pemohon boleh mencetak permohonan sekiranya perlu untuk simpanan.


  1. Klik butang "" untuk menghantar permohonan. Mesej berikut akan dipaparkan:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease