2.0 Statistik Penjanaan

Previous

Pengguna boleh akses kepada menu Statistik Penjanaan. Pengguna perlu membuat pilihan menu:


       Menu  >> PermohonanSkrin 3: Antaramuka Menu Permohonan Pendaftaran Pelesenan


Klik pada hiperpautan untuk PERMOHONAN PENDAFTARAN PELESENAN PERSENDIRIAN 5MW DAN KE BAWAH >> Statistik Penjanaan skrin berikut akan dipaparkan:Skrin 4: Senarai Pendaftaran Pelesenan untuk Statistik Penjanaan


1. Senarai akan papar  berikut:


2. Klik pada ikon Pilih () akan papar skrin berikut:


Skrin 5: Antaramuka Statistik Penjanaan

3. Maklumat berikut akan dipaparkan:


4. Klik pada ikon Kemaskini () - akan papar skrin  untuk kemaskini rekod bagi bulan tahun yang dipilih.


5. Klik pada ikon Cetak  () - untuk cetak Statistik Penjanaan bagi Bulan dan Tahun yang dipilih.


6. Klik pada butang Kembali () - untuk kembali ke skrin terdahulu.
TAMBAH REKOD STATISTIK PENJANAAN


7. Klik butang Tambah () untuk tambah rekod baharu. Skrin berikut akan dipaparkan:


8. Klik pada butang Batal () - akan batal rekod kemasukkan. Rekod yang dimasukkan tidak disimpan. Dan skrin akan kembali ke skrin terdahulu.


9. Untuk meneruskan kemasukkan data, masukkan maklumat berikut:


Contoh seperti berikut:


10.  Klik pada butang Seterusnya () - mesej di bawah akan dipaparkan:
11. Maklumat berikut akan dipaparkan:


12. Masukkan maklumat berikut:


13. Klik butang Kira & Simpan () - mesej berikut akan dipaparkan:

14. Klik pada butang Cetak () - untuk cetak Laporan Statistik Penjanaan


15. Klik pada butang Kembali () - akan kembali ke skrin berikut:
KEMASKINI REKOD STATISTIK PENJANAAN


Untuk Kemaskini rekod Statistik Penjanaan bagi Bulan dan Tahun yang telah dimasukkan:1. Pada skrin di atas, klik ikon Kemaskini () - untuk kemaskini rekod Statistik Penjanaan. Skrin berikut akan dipaparkan:2. Pengguna boleh kemaskini rekod berikut sahaja:


3. Klik butang Kira & Simpan () - mesej berikut akan dipaparkan:
4. Klik pada butang Cetak () - untuk cetak Laporan Statistik Penjanaan


5. Klik pada butang Kembali () - akan kembali ke skrin berikut:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor