gap

Garis Panduan Pendaftaran Kompeten

Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Penyelia Elektrik Kompeten

(Bahagian IV Jadual Kedua, Peraturan 54,Peraturan-Peraturan Elektrik 1994)

   Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Penyelia Elektrik – RM150.00

Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik

Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik (muat naik)

Fi Perakuan Kekompetenan Pendawai Elektrik

Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Pendawai

Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Pencantum Kabel

(Bahagian IV Jadual Kedua, Peraturan 54,Peraturan-Peraturan Elektrik 1994)

Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Pencantum Kabel – RM50.00