gap

Panduan

PANDUAN DAFTAR PENGGUNA

Panduan login kali pertama

 • Bagi login kali pertama ID Pengguna dan Katalaluan adalah Alamat emel (bagi Syarikat) / No. MyKad (bagi Individu) dan katalaluan yang diberikan pada emel pengguna.
 • Skrin Tukar Katalaluan akan dipaparkan dan pengguna diminta untuk tukar katalaluan.
 • Selepas katalaluan ditukar, pengguna diminta setuju dengan terma yang ditetapkan.
 • Dashboard akan dipaparkan.

Panduan tukar kata laluan

 • Fungsi Tukar Kata Laluan adalah untuk memberi kemudahan kepada pengguna untuk menukar Kata Laluan.
 • Pengguna perlu log masuk ke dalam sistem menggunakan katalaluan yang asal terlebih dahulu.
 • Sila klik pada hiper pautan MANUAL PENGGUNA TUKAR KATALALUAN untuk bantuan.

Panduan terlupa kata laluan

 • Fungsi Terlupa Kata Laluan adalah untuk menukar semula Kata Laluan anda.
 • Sila klik pada hiper pautan MANUAL PENGGUNA TERLUPA KATALALUAN untuk bantuan.
 • Pengguna perlu ingat jawapan kepada soalan sekuriti yang telah ditetapkan semasa pengguna membuat daftar pengguna kali pertama.

Panduan terlupa id pengguna

 • ID Pengguna bagi Individu (Orang Kompeten atau Pengurus Tenaga Elektrik) adalah No. MyKad individu tersebut.
 • ID Pengguna bagi Syarikat adalah email yang telah didaftarkan semasa proses Daftar Pengguna bagi kali pertama pendaftaran. 
 • Sebarang pertukaran ID Pengguna bagi Syarikat adalah tidak digalakkan. Sekiranya perlu, sila berhubung melalui menu Bantuan >> Borang Maklum Balas.
 • Sekiranya pengguna terlupa ID Pengguna untuk akses ke dalam Sistem ECOS, sila ke menu Bantuan >> Borang Maklum Balas. Isikan maklumat berikut:
  • (Jika pendaftaran ID Pengguna sebagai SYARIKAT):
   • Nama Syarikat yang didaftarkan
   • No. Pendaftaran Syarikat
   • Alamat surat menyurat
   • Alamat tapak / permohonan.
  • (Jika pendaftaran ID Pengguna sebagai INDIVIDU):
   •  Nama
   • No. MyKad
   • Alamat surat menyurat
 • ID Pengguna dan kata laluan adalah kunci bagi maklumat akaun anda. ID Pengguna dan kata laluan diperlukan untuk login ke Sistem ECOS Suruhanjaya Tenaga. Antara langkah-langkah yang dapat membantu anda melindungi ID Pengguna dan kata laluan adalah seperti berikut:
  • Jangan dedahkan ID Pengguna dan kata laluan kepada sesiapa
  • Jangan berikan ID Pengguna dan kata laluan anda melalui emel atau telefon
  • Tukar kata laluan secara berkala
  • Jangan gunakan fungsi "Remember Password", kerana maklumat anda akan mudah diakses oleh penggodam komputer
  • Keluar atau 'Log Out' dari sistem ECOS sebaik sahaja anda menyelesaikan aktiviti di i-Akaun

Panduan semakan status

 • Pengguna perlu log masuk ke dalam Sistem ECOS Online untuk menyemak status permohonan bagi perkhidmatan yang dipohon secara atas talian.