gap

MANUAL PENGGUNA

Individu

 • Borang I
  • Borang I
 • Hasil
  • Makluman Bayaran
   Bayaran Atas Talian
 • Kontraktor
  • Permohonan Pendaftaran Kontraktor Baru
  • Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor
  • Permohonan Pengelasan Kontraktor
  • Permohonan Perubahan Voltan Pengendalian
  • Permohonan Perubahan Maklumat
  • Permohonan Pemasukan Semula
 • Profil Individu/Syarikat
  • Profil Individu Syarikat
 • Lesen
  • Permohonan Pendaftaran Pelesenan
  • Permohonan Pendaftaran Pelesenan Semula
  • Permohonan Perubahan Maklumat
  • Permohonan Pindaan Kapasiti
  • Permohonan Pembatalan Pelesenan
  • Statistik Penjanaan
 • Orang Kompeten
  • Permohonan Pendaftaran Orang Kempeten Elektrik
  • Permohonan Pendaftaran Semula Orang kompeten
  • Permohonan Perletakan Jawatan
  • Cetakan e-Kad Kompeten
 • Pepasangan
  • Borang A
  • Permohonan Pendaftaran Pepasangan Baru
  • Permohonan Pendaftaran Semula Pepasangan
  • Permohonan Pindaan Agregat Kapasiti
  • Permohonan Pembaharuan Tamat Tempoh dan Pindaan Kapasiti
  • Permohonan Perubahan Maklumat
  • Permohonan Pemasangan Pagar Elektrik
  • Semak Pembatalan Perakuan
 • Peperiksaan
  • Permohonan Peperiksaan Kekompetenan Elektrik
  • Permohonan Endorsan
  • Permohonan Gantian
  • Permohonan Peperiksaan PV
  • Permohonan Peperiksaan Makmal Terhad (JK7 Terhad)
 • PTE
  • Permohonan Pendaftaran PTE

Syarikat

 • Hasil
  • Makluman Bayaran
   Bayaran Atas Talian
 • Kontraktor
  • Permohonan Pendaftaran Kontraktor Baru
  • Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor
  • Permohonan Pengelasan Kontraktor
  • Permohonan Perubahan Voltan Pengendalian
  • Permohonan Perubahan Maklumat
  • Permohonan Pemasukan Semula
 • Profil Individu/Syarikat
  • Profil Individu Syarikat
 • Lesen
  • Permohonan Pendaftaran Pelesenan
  • Permohonan Pendaftaran Pelesenan Semula
  • Permohonan Perubahan Maklumat
  • Permohonan Pindaan Kapasiti
  • Permohonan Pembatalan Pelesenan
  • Statistik Penjanaan
 • Orang Kompeten
  • Syarikat Permohonan Pendaftaran Orang Kempeten Elektrik
  • Cetakan e-Kad Kompeten
 • Pepasangan
  • Borang A
  • Permohonan Pendaftaran Pepasangan Baru
  • Permohonan Pendaftaran Semula Pepasangan
  • Permohonan Pindaan Agregat Kapasiti
  • Permohonan Pembaharuan Tamat Tempoh dan Pindaan Kapasiti
  • Permohonan Perubahan Maklumat
  • Permohonan Pemasangan Pagar Elektrik
  • Semak Pembatalan Perakuan

Institusi

 • Hasil
  • Makluman Bayaran
   Bayaran Atas Talian
 • Peperiksaan
  • Permohonan Peperiksaan Institusi