1.0 Login Pengguna

Previous Next

PENGENALAN


Pengguna perlu mendaftar sebagai pengguna Sistem ECOS terlebih dahulu. Jika telah mendaftar, sila ke laman sesawang (http://ecos.st.gov.my) untuk akses ke Sistem ECOS.  Pengguna boleh akses ke Sistem ECOS ini menggunakan antaramuka Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 8.0 (ke atas).


Manual ini adalah bagi proses berikut:LOGIN PENGGUNA


1.  Sila pastikan ID Pengguna untuk akses ke dalam Sistem ECOS Online telah didaftarkan terlebih dahulu.

2.  Masukkan alamat laman sesawang untuk ke Sistem ECOS (http://ecos.st.gov.my) pada tetingkap pengguna. Antaramuka untuk daftar masuk pengguna akan dipaparkan.

Skrin 1: Antaramuka Login

3.  Masukkan ID pengguna (username) dan kata laluan pengguna.
4.  Sekiranya kata laluan atau ID pengguna salah, antaramuka berikut akan dipaparkan:


Skrin 2: Antaramuka Salah Katalaluan


5.  Masukkan kata laluan yang betul. Klik butang "", antaramuka laman utama akan dipaparkan.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation