Skip to Content

Log Masuk
Untuk pendaftaran syarikat, bagi syarikat Kontraktor/Pemilik Pepasangan/Pemegang Lesen Pepasangan Persendirian (bawah 5MW), sila hubungi Pejabat Suruhanjaya Tenaga untuk mengemaskini emel syarikat sebelum membuat pendaftaran pengguna.
Pengenalan

Sistem ECOS menyediakan perkhidmatan atas talian untuk perkhidmatan-perkhidmatan seperti Pendaftaran Kontraktor Elektrik, Pendaftaran Pepasangan Elektrik, Pelesenan Pepasangan Persendirian, Pendaftaran Orang Kompeten Elektrik, Permohonan untuk Peperiksaan Kekompetenan Elektrik dan Pendaftaran Pengurus Tenaga Elektrik. Ini merupakan inisiatif Suruhanjaya Tenaga bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan secara lebih cekap, mudah dan mesra pengguna.

Pengumuman
  • Penggunaan Sistem OLRC (Untuk Pendaftaran Kontraktor - http://olrc.st.gov.my) telah ditutup sepenuhnya kerana telah digantikan dengan sistem baru. Sila layari Sistem ECOS Online untuk membuat pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik di Suruhanjaya Tenaga secara atas talian.

  • Setiap permohonan yang telah dihantar secara atas talian pada Sistem ECOS, sila cetak SURAT AKUAN dan BORANG ST(KE)1 (untuk Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten) dan HANTAR ke Pejabat Kawasan Suruhanjaya Tenaga berhampiran. Manakala bayaran boleh dibuat di Pejabat Kawasan ST atau secara atas talian (Online Payment) melalui sistem ECOS.