gap

MANUAL PENGGUNA

Individu

  • Borang I
    • Borang I
  • Hasil
    • Makluman Bayaran
      Bayaran Atas Talian
  • Kontraktor
    • Permohonan Pendaftaran Kontraktor Baru
    • Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor
    • Permohonan Pengelasan Kontraktor
    • Permohonan Perubahan Voltan Pengendalian
    • Permohonan Perubahan Maklumat
    • Permohonan Pemasukan Semula
  • Profil Individu/Syarikat
    • Profil Individu Syarikat
  • Lesen
    • Permohonan Pendaftaran Pelesenan
    • Permohonan Pendaftaran Pelesenan Semula
    • Permohonan Perubahan Maklumat
    • Permohonan Pindaan Kapasiti
    • Permohonan Pembatalan Pelesenan
    • Statistik Penjanaan
  • Orang Kompeten
    • Permohonan Pendaftaran Orang Kempeten Elektrik
    • Permohonan Pendaftaran Semula Orang kompeten
    • Permohonan Perletakan Jawatan
    • Cetakan e-Kad Kompeten
  • Pepasangan
    • Borang A
    • Permohonan Pendaftaran Pepasangan Baru
    • Permohonan Pendaftaran Semula Pepasangan
    • Permohonan Pindaan Agregat Kapasiti
    • Permohonan Pembaharuan Tamat Tempoh dan Pindaan Kapasiti
    • Permohonan Perubahan Maklumat
    • Permohonan Pemasangan Pagar Elektrik
    • Semak Pembatalan Perakuan
  • Peperiksaan
    • Permohonan Peperiksaan Kekompetenan Elektrik
    • Permohonan Endorsan
    • Permohonan Gantian
    • Permohonan Peperiksaan PV
    • Permohonan Peperiksaan Makmal Terhad (JK7 Terhad)
  • PTE
    • Permohonan Pendaftaran PTE

Syarikat

  • Hasil
    • Makluman Bayaran
      Bayaran Atas Talian
  • Kontraktor
    • Permohonan Pendaftaran Kontraktor Baru
    • Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor
    • Permohonan Pengelasan Kontraktor
    • Permohonan Perubahan Voltan Pengendalian
    • Permohonan Perubahan Maklumat
    • Permohonan Pemasukan Semula
  • Profil Individu/Syarikat
    • Profil Individu Syarikat
  • Lesen
    • Permohonan Pendaftaran Pelesenan
    • Permohonan Pendaftaran Pelesenan Semula
    • Permohonan Perubahan Maklumat
    • Permohonan Pindaan Kapasiti
    • Permohonan Pembatalan Pelesenan
    • Statistik Penjanaan
  • Orang Kompeten
    • Syarikat Permohonan Pendaftaran Orang Kempeten Elektrik
    • Cetakan e-Kad Kompeten
  • Pepasangan
    • Borang A
    • Permohonan Pendaftaran Pepasangan Baru
    • Permohonan Pendaftaran Semula Pepasangan
    • Permohonan Pindaan Agregat Kapasiti
    • Permohonan Pembaharuan Tamat Tempoh dan Pindaan Kapasiti
    • Permohonan Perubahan Maklumat
    • Permohonan Pemasangan Pagar Elektrik
    • Semak Pembatalan Perakuan

Institusi

  • Hasil
    • Makluman Bayaran
      Bayaran Atas Talian
  • Peperiksaan
    • Permohonan Peperiksaan Institusi