Mengenai ECOS

ECOS Online adalah sistem atas talian yang dibangunkan untuk kegunaan orang awam membuat permohonan bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Permohonan yang ditawarkan merangkumi:

 

Orang Kompeten

 • Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten
 • Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Orang Kompeten
 • Permohonan Penggantian Sijil Perakuan Kekompetenan Elektrik

Kontraktor

 • Permohonan Pendaftaran/Pembaharuan
  • - Kontraktor Elektrik
  • - Kontraktor Perkhidmatan Elektrik
  • - Pengilang Papan Suis
  • - Kontraktor Papan Tanda Elektrik
  • - Unit Pendawaian Persendirian
  • - Kontraktor Pembaikan Elektrik
 • Permohonan Perubahan Pendaftaran Syarikat/Perniagaan Di Bawah Peraturan- Peraturan Elektrik 1994
 • Permohonan Kenaikan Voltan Pengendalian
 • Permohonan Pengelasan Kontraktor Elektrik Di Bawah Peraturan- Peraturan Elektrik 1994
 • Permohonan Pemasukkan Semula

PepAsangan & Pelesenan Persendirian

 • Permohonan Pendaftaran/ Daftar Semula Pepasangan
 • Permohonan Pendaftaran / Daftar Semula Pelesenan Persendirian (5MW ke bawah)
 • Permohonan Penambahan / Pengurangan Keupayaan Lesen
 • Permohonan Pembatalan Pendaftaran
 • Permohonan Pagar Elektrik

Peperiksaan

 • Permohonan Peperiksaan Kekompetenan Elektrik
 • Pentauliahan Institusi

Pengurus Tenaga Elektrik

 • Permohonan Pengurus Tenaga Elektrik (PTE)
 • Permohonan Pembaharuan Pengurus Tenaga Elektrik (PTE)